Wie is Iteco?
Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Bestaande systemen verouderen hierdoor snel en moeten veelvuldig worden aangepast. Nieuwe software dient zich aan en blijkt van onschatbare waarde voor uw bedrijfsvoering. In de snel wijzigende bedrijfsomgeving is Iteco een aantrekkelijke partner. Iteco biedt de mogelijkheid om kennis en capaciteit op het gebied van ICT tijdelijk in te huren. In de vorm van projectmanagement of testcoŲrdinatie bijvoorbeeld. Of als hoofdaannemer, waarbij Iteco zelf consultants aantrekt uit haar uigebreide en brede netwerk. De activiteiten van Iteco zijn veelomvattend. Van software ontwikkeling en administratieve aanpassingen tot het opzetten van opleidingen en cursussen.

Waarom Iteco?
Iteco is een ervaren bundeling van kennis en capaciteit. Iteco combineert ICT-expertise met vaardigheden die onmisbaar zijn voor doeltreffend projectmanagement. Iteco werkt assertief en pro-actief en kenmerkt zich bovenal door een groot probleemoplossend vermogen. Zo doorziet Iteco snel grote lijnen in complexe situaties. Met altijd een optimale afstemming tussen organisatiedoelstellingen, ICT, processen en uw medewerkers als het uiteindelijke doel. Vanzelfsprekend is Iteco uitstekend in staat om tijdens projecten tijd, geld en voortgang, in relatie tot kwaliteit, adequaat te beheersen. Iteco werkt bovendien zorgvuldig en nauwgezet. Dat helpt om opdrachtgevers duidelijkheid te verschaffen. Om die reden schrijven we altijd vooraf een projectplan. Hierin staat helder omschreven wat we gaan doen, hoe we dat doen, wanneer en met wie.

Voor wie is Iteco?
Iteco is met name aantrekkelijk voor middelgrote en grote organisaties. Organisaties voor wie nieuwe ICT ontwikkelingen essentieel zijn voor het behalen van bedrijfsdoelstellingen. Voor hen zet Iteco zich in om commerciŽle slagkracht te behouden of, liever nog, te verbeteren. Iteco kan dan worden ingeschakeld wanneer kennis en capaciteit op het gebied van ICT in eigen huis ontbreken. Of wanneer het projecten betreft die een zekere politieke gevoeligheid hebben. En laten we eerlijk zijn, dat komt nogal eens voor. Denk hierbij aan het ontwikkelen van een nieuw softwarepakket, het opzetten van een nieuwe afdeling of kwaliteitsmanagementsysteem of de begeleiding tijdens processen of procedures.